O CECHU

Struktura

Cech Rzemiosł Różnych jest organizacją społeczno-zawodową założoną w 1917 r. zrzeszającą rzemieślników małych i średnich firm różnych branż.

Siedziba Cechu znajduje się w Dąbrowie Górniczej, na ulicy Jana III Sobieskiego 7a.Cech Rzemiosł Różnych jako organizacja Samorządu Gospodarczego spełnia następujące zadania:

  • reprezentuje rzemieślników wobec władz regionu i kraju,
  • pomaga w organizacji całego procesu kształcenia uczniów w rzemiośle, a w szczególności pośredniczy w zakresie:
    • umów o praktyczną naukę zawodu,
    • egzaminów czeladniczych,
    • refundacji wynagrodzeń z PUP,
    • innych spraw związanych ze szkoleniem młodocianych.

 
Celem Cechu jest utrwalanie prawidłowych postaw zgodnych z zasadami etyki rzemieślniczej. Prowadzimy także biuro rachunkowe.


Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych (skład zarządu na okres kadencji 2016-2019)

Karol Kohlbrenner – Starszy Cechu

Wojciech Jaśko – Podstarszy Cechu

Jerzy Liwoch – Sekretarz

Danuta Wiorek – Członek Zarządu

Wiesław Smoliński – Członek Zarządu


Rzemieślnicy zrzeszeni w naszym Cechu pełnią ważne funkcje w zarządzie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, a także w komisjach egzaminacyjnych poszczególnych zawodów rzemieślniczych. Są to osoby wielokrotnie odznaczane za działalność na rzecz środowiska rzemieślniczego całego kraju.

« Powrót

©2024 Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej