Historia

Historia

 ​Rzemiosło dąbrowskie - historia powstania Cechu.        

Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej jest najstarszym dobrowolnym zrzeszeniem rzemieślników w Zagłębiu.

Pierwsze cechy rzemiosła dąbrowskiego powstały w 1917 roku:

  • cech wędliniarzy – 15-go marca,
  • cech fryzjerów i piekarzy – 16-go marca,
  • cech cholewkarzy – 1-go kwietnia.

18-go sierpnia 1916 roku rozporządzeniem naczelnego wodza armii austriackiej przyznano Dąbrowie Górniczej status miasta, co spowodowało możliwość powołania i zarejestrowania cechów wymienionych wcześniej branż.

Po II wojnie światowej powstał komitet budowy i reaktywacji cechów. W 1947 roku rzemieślnicy dąbrowscy rozpoczęli budowę domu cechowego przy ul. Kościuszki i mieli wreszcie własną siedzibę z salą koncertowo-teatralną.

W ramach zmian układu komunikacyjnego w latach 1969-74 wyburzony został Dom Rzemiosła Dąbrowskiego, a rzemiosło tułało się po wynajmowanych lokalach. Wkrótce Cech Rzemiosł Różnych nabył nieruchomość przy ulicy Jana Sobieskiego 7A w Dąbrowie Górniczej, w której do dnia dzisiejszego ma swoją siedzibę.

W roku 1997 w 80-tą rocznicę założenia, Cech Rzemiosł Różnych został uhonorowany Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego, a w roku 2012 w 95-tą rocznicę powstania – Platynowym Medalem, im. Jana Kalińskiego za długoletnią działalność na rzecz rzemieślników.

W chwili obecnej Cech Rzemiosł Różnych pełni rolę organizacji społeczno-zawodowej, której celem jest reprezentowanie rzemiosła małych i średnich firm, różnych branż, wobec władz regionu i kraju.

Ponadto Cech uczestniczy w organizacji całego procesu kształcenia uczniów w rzemiośle. Od 1993 roku Cech prowadzi także biuro rachunkowe. Obecnie zrzeszonych jest 60 zakładów rzemieślniczych, które szkolą 100 uczniów.

Cech Rzemiosł Różnych jest jednym z najlepiej działających Cechów na terenie województwa śląskiego.« Powrót

©2024 Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej